Etelä-Kymen Toimihenkilöt ry

Yhdistys on Etelä-Kymenlaakson alueella toimiva Ammattiliitto Pron jäsenyhdistys. Jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 1251 henkilöä ja jäseniä työskentelee yli kahdensadan eri yrityksen palveluksessa. Yhdistys tarjoaa Pron jäsenetujen lisäksi omaehtoista toimintaa edunvalvonnan, koulutuksen, virkistyksen ym. muodossa.

SoMe:sta löydät meidät:

Twitter -> @EkthRy

Facebook -> Sivusto on vielä tekovaiheessa

Toimintasuunnitelma

Etelä-Kymen Toimihenkilöt ry:n perus tarkoituksena on koota alueen toimihenkilöt yhdistyksen jäseniksi. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkea järjestäytymisaste sekä jäsenistön yhteenkuuluvuuden, ay-hengen ja tietoisuuden lisääminen toiminta-alueella.

Yhdistyksen päätehtävä on edunvalvonta joka toteutuu organisoimalla työpaikkatason toimintaa, tukemalla henkilöstöedustajia, tekemällä jäsenhankintaa, valvomalla työehtosopimusten noudattamista, tekemällä talokohtaisia sopimuksia, jos se on työehtosopimuksen mukaan mahdollista ja osallistumalla oman konsernin, yrityksen tai ryhmän kansalliseen ja kansainväliseen palkansaajapuolen yhteistoimintaan.

Yhdistys järjestää henkistä hyvinvointia tukevaa koulutus- ja virkistystoimintaa myös yhteistyössä muiden Ammattiliitto Pron jäsenyhdistysten kanssa, kuten esim. perinteiset iltamat, Tattoo yms.

Proplus

Tutustu  ja kirjaudu Ammattiliitto Pron uuteen jäsenpalveluun.

proplus.fi

Yhdistyksen vaalikokouksesta 26.11.2010.

Historiaa

Yhdistys on perustettu v. 1945 nimellä Kotkan Seudun Toimistovirkailijat r.y.

Vuonna 1948 yhdistyksen nimi muutettiin Kotkan Seudun Teollisuusvirkailijat r.y:ksi ja v.1960 Kotkan Seudun Teollisuustoimihenkilöt r.y:ksi.

Vuonna 2002 yhdistys muutti nimensä Kotkan Seudun Toimihenkilöt TU ry:ksi,
ja siihen liittyi Kotkan Seudun Tekniset ry.

Vuonna 2010 Kotkan Seudun Toimihenkilöt TU ry:hyn liittyi Haminan Seudun Toimihenkilöt TU ry, Karhulan Toimihenkilöt TU ry ja Stora Enso Kotkan Toimihenkilöt TU ry ja yhdistys muutti nimensä Etelä-Kymen Toimihenkilöt ry:ksi.